Τροποποίηση ωραρίου λειτουργίας γραφείων Ι.Σ.Π.Ο. για το μήνα Αύγουστο (02/08/2019)

Ενημερώνουμε τα μέλη μας για την τροποποίηση  του ωραρίου λειτουργίας των γραφείων του Συλλόγου για το μήνα Αύγουστο, το οποίο διαμορφώνεται  όπως  έχει παρακάτω: ...