Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία κλάδου Ε.Σ.Υ. Γεν. Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης – Γ. Γεννηματάς – Ο Αγ. Δημήτριος

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 14-2-2020 έως 28-2-2020 ώρα 12:00