Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρών ειδικότητας Αναισθησιολογίας με απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο Γ.Ν. Σερρών

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 9-9-2020 έως και 18-9-2020