Τροποποίηση λειτουργίας γραφείων Ιατρικού Συλλόγου Ηλείας για το μήνα Αύγουστο

Ενημερώνουμε   τα μέλη μας  για την τροποποίηση  του ωραρίου  λειτουργίας των γραφείων  του Συλλόγου  για το μήνα Αύγουστο, το οποίο διαμορφώνεται ως  έχει παρακάτω:...