Προκήρυξη θέσης Επιμελητή Α΄ Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας-Οικονομικά κίνητρα για ιατρούς Κ.Υ. Δυτ. Φραγκίστας- Δελτίο Τύπου

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 21/09/2021 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 05/10/2021 ώρα 12:00 (μεσημέρι)

Προκήρυξη υποτροφίας συνεχιζόμενου προγράμματος μετεκπαίδευσης των νέων Ορθοπαιδικών από την Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων «Γεώργιος Νούλης»

Η ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων είναι η 30 Σεπτεμβρίου 2021

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων ειδικευμένων ιατρών, επί θητεία, κλάδου ΕΣΥ για το Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ » Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»)

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 23/09/2021 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 07/10/2021 ώρα 12:00 (μεσημέρι)

Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ του Π.Γ.Ν. Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 23/09/2021 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 07/10/2021 ώρα 12:00 (μεσημέρι)