Για τη σύναψη σύμβασης έργου με ιατρό ειδικότητας Παθολόγου, με το ΝΠΔΔ – Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Αμαλιάδας με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την 3η Οκτωβρίου 2019 (ημέρα Πέμπτη) και ώρα 12:00