19 & 20 Οκτωβρίου 2019 – Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας