Περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων από 10/03/2020 έως και 27/03/2020, ώρα 14:00