Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 9-9-2020 έως και 18-9-2020