Ο Ιατρικός Σύλλογος Πύργου-Ολυμπίας καλεί όσες εταιρείες ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προς αυτόν οικονομική προσφορά με σκοπό την έκδοση ατζεντών 2021 για τα μέλη του Συλλόγου. Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται και από αντίστοιχα δείγματα. Περίοδος υποβολής προσφορών: από 26-10-2020 έως και 31-10-2020