Ο Ιατρικός Σύλλογος Πύργου-Ολυμπίας με δεδομένη την επέκταση της πανδημίας η οποία ασκεί πλέον ασφυκτική πίεση στην ασφαλή λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, πίεση η οποία πλέον αρχίζει να επηρεάζει και τις δημόσιες δομές υγείας στην περιοχή μας……