Σύνδεσμος για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την 11-3-2021: https://youtu.be/4CilmToAT6g