….στις 18/03/2021 έλαβε χώρα στην έδρα της 6ης Υ.ΠΕ. στην Πάτρα συνάντηση αντιπροσωπείας του Ι.Σ.Π.Ο. αποτελούμενη από τον Πρόεδρο….