Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο University of Athens MBA λήγει την 20η Ιουνίου 2021