Η χρονική περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 6-9-2021 έως και 17-9-2021