Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 10/06/2022 έως 20/06/2022