Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 12/8/2022 ώρα 12:00 (μεσημέρι) έως 2/9/2022 ώρα 24:00