Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 20/09/2022 έως 22/09/2022