Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 13/10/2022 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 20/10/2022 ώρα 24:00