Πύργος   17-10-2022

                                                                                                      Α.Π.: 1010/2022

                                                            ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ  ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

ΤΗΣ 16ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2022

Διενεργήθηκαν  χθες  16 Οκτωβρίου  2022  οι αρχαιρεσίες  στον Ιατρικό Σύλλογο Ηλείας   για την ανάδειξη  νέου  Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.),  Εξελεγκτικής  Επιτροπής,  Πειθαρχικού   Συμβουλίου και για εκπροσώπους στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.).

Εκ  των  242  μελών με δικαίωμα  ψήφου,   ψήφισαν     151 και για τα τέσσερα (4)  παραπάνω όργανα. 

΄Ελαβαν:

Α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:  ψηφοδέλτια 151,    έγκυρα 139,     λευκά  2,  άκυρα 10)

Συμμετείχαν  οι παρακάτω συνδυασμοί και έλαβαν:

Συνδυασμοί Ψήφοι ΄Εδρες
Ανεξάρτητη Ιατρική Κίνηση Ηλείας (Α.Ι.Κ.Η.)     42      3
Ιατρική Συνεργασία (ΙΑ.ΣΥ.)     97      8  

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ   στο Διοικητικό  Συμβούλιο:

Α/Α Ονοματεπώνυμο   Συνδυασμός Ψήφοι
1 Γιαννικούλης Χρήστος  ΙΑ.ΣΥ. 82
2 Λεοναρδόπουλος  Λεωνίδας  ΙΑ.ΣΥ. 59
3 Σπηλιόπουλος  Νικόλαος ΙΑ.ΣΥ. 45
4 Κατσαρός  Νικόλαος Α.Ι.Κ.Η. 33
5 Οικονομόπουλος  Νικόλαος ΙΑ.ΣΥ. 30
6 Οικονομόπουλος  Μενέλαος   Α.Ι.Κ.Η. 28
7 Δανίδη  Θεοδώρα ΙΑ.ΣΥ. 27
8 Γκανταϊφης  Νικόλαος Α.Ι.Κ.Η. 26
9 Δημητρακόπουλος  Παναγιώτης ΙΑ.ΣΥ. 25
10 Λινάρδου  Βιργινία  ΙΑ.ΣΥ. 25
11 Παπαδημητρίου Αναστάσιος ΙΑ.ΣΥ. 24

Β) ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ψηφοδέλτια 151:  έγκυρα  131,    λευκά 14,  άκυρα 6

Συμμετείχαν  οι παρακάτω συνδυασμοί και έλαβαν:

Συνδυασμοί Ψήφοι ΄Εδρες
Ιατρική Συνεργασία (ΙΑ.ΣΥ.)     131      3  

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ  στην  Εξελεγκτική Επιτροπή:

Α/Α Ονοματεπώνυμο   Συνδυασμός Ψήφοι
1 Στασινοπούλου  Αιμιλία ΙΑ.ΣΥ. 84
2 Ιορδάνου  Κωνσταντίνος  ΙΑ.ΣΥ. 46
3 Μιχαλακοπούλου  Κωνσταντίνα ΙΑ.ΣΥ. 45

Γ) ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: ψηφοδέλτια  151,   έγκυρα  135,   λευκά 6,   άκυρα  10

Συμμετείχαν  οι παρακάτω συνδυασμοί και έλαβαν:

Συνδυασμοί Ψήφοι ΄Εδρες
Ανεξάρτητη Ιατρική Κίνηση Ηλείας (Α.Ι.Κ.Η.)  35      2
Ιατρική Συνεργασία (ΙΑ.ΣΥ.) 100      4  

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ    στο  Πειθαρχικό  Συμβούλιο:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Συνδυασμός Ψήφοι Θέση
1 Γιαννακόπουλος Χρήστος ΙΑ.ΣΥ.  Χωρίς ανάγκη σταυρού προτίμησης Πρόεδρος
2 Βαρδαμίδης  Μιχάλης ΙΑ.ΣΥ. Χωρίς ανάγκη σταυρού προτίμησης Αντιπρόεδρος
3 Χρόνης Αριστομένης Α.Ι.Κ.Η. Χωρίς ανάγκη σταυρού προτίμησης Μέλος
4 Αγαλιανού Μαρία ΙΑ.ΣΥ. 73 Μέλος
5 Σπινθουράκη Ευανθία ΙΑ.ΣΥ. 34 Μέλος
6 Στατήρης Νικόλαος ΙΑ.ΣΥ. 27 Μέλος
7 Αλλαγιάννης  Γεώργιος ΙΑ.ΣΥ. 27 Μέλος
8 Σταυρόπουλος  Ξενοφώντας Α.Ι.Κ.Η. 22 Μέλος

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΝ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ  (Π.Ι.Σ.):  ψηφοδέλτια 151,     έγκυρα   140,    λευκά   5,     άκυρα 6)                        

Συμμετείχαν  οι παρακάτω συνδυασμοί και έλαβαν:

Συνδυασμοί Ψήφοι ΄Εδρες
Ανεξάρτητη Ιατρική Κίνηση Ηλείας (Α.Ι.Κ.Η.)  46      1
Ιατρική Συνεργασία (ΙΑ.ΣΥ.)  94      3  

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ  ως  εκπρόσωποι  του Συλλόγου  στον Π.Ι.Σ.:

Α/Α Ονοματεπώνυμο   Συνδυασμός Ψήφοι
1 Γιαννικούλης Χρήστος ΙΑ.ΣΥ. 78
2 Λεοναρδόπουλος  Λεωνίδας ΙΑ.ΣΥ. 63
3 Σπηλιόπουλος  Νικόλαος ΙΑ.ΣΥ. 35
4 Κατσαρός  Νικόλαος Α.Ι.Κ.Η. 30

Για  το απερχόμενο  Διοικητικό Συμβούλιο

του Ιατρικού Συλλόγου Ηλείας

   Ο  Πρόεδρος                                                                    Ο Γενικός Γραμματέας 

   Χρήστος  Γιαννικούλης                                         Λεωνίδας   Λεοναρδόπουλος