Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από 10/01/2023 έως 16/01/2023