Πρόεδρος Μιχαλακοπούλου Κωνσταντίνα
 Μέλη Εξαδάκτυλου Δέσποινα
  Κουρούνη-Μάμμου Άννα