Πρόεδρος Γιαννακόπουλος Χρήστος
 Αντιπρόεδρος Παπαδημητρίου Δημήτριος
 Μέλη Ακμπαράουϊ Χάλεντ
  Αλλαγιάννης Γεώργιος
  Μπερούκας Αντώνιος
  Νικολακόπουλος Γεώργιος
  Παρασκευόπουλος Ιωάννης
  Σταυρόπουλος Ξενοφών