Εκπαιδευτικό πρόγραμμα BioS- Ψηφιακές δεξιότητες στην υπολογιστική Βιολογία για επαγγελματίες υγείας με συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών – Διαδικτυακό – Δωρεάν – Χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση