Προκήρυξη νέου κύκλου σπουδών ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία-Ιατρική των Καταστροφών» Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου 2021

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα BioS- Ψηφιακές δεξιότητες στην υπολογιστική Βιολογία για επαγγελματίες υγείας με συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών – Διαδικτυακό – Δωρεάν – Χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση