Δελτίο Τύπου Ιατρικού Συλλόγου Πύργου-Ολυμπίας σχετικά με τη Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πύργου-Ολυμπίας με δεδομένη την επέκταση της πανδημίας η οποία ασκεί πλέον ασφυκτική πίεση στην ασφαλή λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγε...