Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: «Τρόπος υπολογισμού της συνταξιοδοτικής παροχής που χορηγείται από τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων κ΄λοιπών θεμάτων, ασφαλισμένων του πρώην Τ.Σ.Α.Υ.»