Π.Δ.Ε. – Λειτουργία Περιφερειακού Δικτύου στα πλαίσια του έργου «ICON WOMEN»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο «Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in WOMen Enterprises», με ακρωνύμιο «ICON WOM-EN»……….