Δελτίο Τύπου – «Απαράδεκτη μετακίνηση Χειρουργού από Γ.Ν. Ηλείας»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηλείας ήδη από τα τέλη του προηγούμενου έτους, όταν τα  προβλήματα στην λειτουργία κρίσιμων τμημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας έγιναν ακ...