Η Ιατρική Εταιρεία Βελονισμού Ελλάδας σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Βελονισμού Ελλάδας διοργανώνει την 25η εκπαιδευτική σειρά σεμιναρίων Ιατρικού Βελονισμού (2023-2025) με έναρξη στις 14 Οκτωβρίου στην Αθήνα και στις 07 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη