Ζητούνται Ιατροί Ακτινοδιαγνώστες και Ιατροί Άνευ Ειδικότητας από “ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.”

Διαγνωστικό Κέντρο «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.» Ζητούνται Ιατροί Ακτινοδιαγνώστες και Ιατροί Άνευ Ειδικότητας Το ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.» ...