Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη ιατρό ειδικότητας Χειρουργικής για τακτικό ωράριο και διενέργεια εφημεριών με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για το Γ.Ν. Ηλείας -Ν.Μ. Πύργου. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από 27-05-2024 έως 31-05-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών στη Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας του Γ.Ν. Ηλείας. Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 30/04/2024 έως και 08/05/2024 και ώρα 13:00