Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών στη Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας του Γ.Ν. Ηλείας. Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 30/04/2024 έως και 08/05/2024 και ώρα 13:00