Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ειδικότητα του Ψυχιάτρου στο Παράρτημα ΑμεΑ Λεχαινών

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  έως  και την 02-08-2019