Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη ιατρό ειδικότητας Χειρουργικής για τακτικό ωράριο και διενέργεια εφημεριών με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για το Γ.Ν. Ηλείας -Ν.Μ. Πύργου. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από 27-05-2024 έως 31-05-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών στη Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας του Γ.Ν. Ηλείας. Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 30/04/2024 έως και 08/05/2024 και ώρα 13:00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας για τακτικό ωράριο και διενέργεια εφημεριών με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για το Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη ιατρό ειδικότητας Ορθοπαιδικής για τακτικό ωράριο και διενέργεια εφημεριών με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για το Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από 12/03/2024 έως 15/03/2024

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία, κλάδου Ε.Σ.Υ. -Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας -Γ.Ν. Ηλείας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 15/03/2024 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 02/04/2024 ώρα 15:00

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία, κλάδου Ε.Σ.Υ. -Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου -Γ.Ν. Ηλείας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 15/03/2024 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 02/04/2024 ώρα 15:00

Ζητούνται Ιατροί Ακτινοδιαγνώστες και Ιατροί Άνευ Ειδικότητας από “ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.”

Διαγνωστικό Κέντρο «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.» Ζητούνται Ιατροί Ακτινοδιαγνώστες και Ιατροί Άνευ Ειδικότητας Το ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.» ...

Από την ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. ζητείται ιατρός Βιοπαθολόγος-Μικροβιολόγος για απασχόληση στην περιοχή της Αμαλιάδας. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2610464011, 2610464012. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο: info@olympion-sa.gr

Aπό την ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. ζητείται ιατρός Ακτινοδιαγνώστης, για απασχόληση στην περιοχή της Αμαλιάδας. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2610464011, 2610464012. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο:info@olympion-sa.gr