Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 14-02-2020 έως 28-02-2020 ώρα 12:00

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Κρεστένων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 14-02-2020 έως 28-02-2020 ώρα 12:00

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 14-02-2020 έως 28-02-2020 ώρα 12:00

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού επί θητεία κλάδου Ε.Σ.Υ. ειδικότητας Παιδιατρικής για το Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 14-02-2020 έως 28-02-2020 ώρα 12:00

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία κλάδου Ε.Σ.Υ. Γεν. Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης – Γ. Γεννηματάς – Ο Αγ. Δημήτριος

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 14-2-2020 έως 28-2-2020 ώρα 12:00