Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών με μίσθωση έργου για ένα έτος για ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής και Ψυχιατρικής για το Κ.Κ.Π.Π.Ι.Ν.-Ο.Δ.Α.Ζ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 21/06/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

Έγκριση παράτασης έως την Παρασκευή 17-06-2022 της περιόδου υποβολής των δικαιολογητικών φακέλων υποψηφιοτήτων σχετικά με την πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Ιδιώτες Ψυχίατρους, σε Ψυχίατρους των Μ.Ψ.Υ. των Ν.Π.Ι.Δ. του Κερδοσκοπικού Τομέα του άρθρου 12 του Ν. 4272/2014, σε επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Ν.Π.Ι.Δ. του κερδοσκοπικού του Ν.4272/2014, για την επιλογή μέλους, με το αναπληρωματικό του, προκειμένου για την στελέχωση των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε.) του άρθρου 1 του Ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38/τ.Α/28-3-2017).

Έγκριση παράτασης μέχρι την Παρασκευή 17-06-2022 της περιόδου υποβολής των δικαιολογητικών φακέλων υποψηφιοτήτων σχετικά με την πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Ιδιώτες Ψυχίατρους Παιδιών & Εφήβων, σε Ψυχίατρους Παιδιών & Εφήβων των Μ.Ψ.Υ. των Ν.Π.Ι.Δ. του Κερδοσκοπικού Τομέα του άρθρου 12 του Ν. 4272/2014, σε επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας Παιδιών & Εφήβων των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Ν.Π.Ι.Δ. του κερδοσκοπικού του Ν.4272/2014, για την επιλογή μέλους, με το αναπληρωματικό του, προκειμένου για την στελέχωση των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών & Εφήβων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) του άρθρου 1 του Ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38/τ.Α/28-3-2017).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ιδιώτες Ψυχιάτρους παιδιών & εφήβων, σε Ψυχιάτρους και επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας παιδιών & εφ΄ήβων των Μ.Ψ.Υ. των Ν.Π.Ι.Δ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ιδιώτες Ψυχιάτρους, σε Ψυχιάτρους και επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας των Μ.Ψ.Υ. των Ν.Π.Ι.Δ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022