Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία κλάδου Ε.Σ.Υ. Γεν. Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης – Γ. Γεννηματάς – Ο Αγ. Δημήτριος

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 14-2-2020 έως 28-2-2020 ώρα 12:00

Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιότητας συνεργασίας τριών (3) ιατρών εξωτερικών συνεργατών κατόχων Α.Π.Υ. με την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. για το Γ.Ν. Θήρας – Υποβολή υποψηφιότητας έως 27-12-2019 ώρα 14:00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: για την πρόσληψη ενός (1) Ιατρού ειδικότητας Παθολογίας, με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για το Γ.Ν. Κεφαλληνίας

Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 23-09-2019 έως και 30-09-2019

Προκήρυξη (61) κενών θέσεων Ιατρικών Λειτουργών από τον Οργανισμό Κρατικών ΥπηρεσιώνΥγείας της Δημοκρατίς της Κύπρου (ΟΚΥΠΥ)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την 27η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 15:00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη Ν.Μ. Αμαλιάδας του Γ.Ν. Ηλείας

Για τη σύναψη σύμβασης έργου με ιατρό ειδικότητας Παθολόγου, με το ΝΠΔΔ – Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Αμαλιάδας με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών, για χρονικό διάσ...