Στις 16/3/2020, έγινε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο με θέμα την κρίση με το Covid-19, το οποίο παρακολούθησε μεγάλος αριθμός συναδέλφων…