Ο Ιατρικός Σύλλογος Πύργου-Ολυμπίας ενημερώνει τους κατοίκους της περιοχής μας για τη διαδικασία της άυλης συνταγογράφησης η οποία συμβάλλει στην ελάττωση της διασποράς του κορωνοϊού. Αρχικά όποιος επιθυμεί να λάβει άυλα (χωρίς έντυπο) τη συνταγή του από τον γιατρό, θα πρέπει να το δηλώσει αυτό στο σύστημα συνταγογράφησης, κάνοντας σχετική εγγραφή…..