Ενημερώνουμε τα μέλη μας για την τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας των γραφείων του Συλλόγου  για το μήνα Αύγουστο, το  οποίο διαμορφώνεται όπως έχει παρακάτω: …..