Ανακοινώνουμε  την αλλαγή της  επωνυμίας του Συλλόγου  μας από «Ιατρικός Σύλλογος Πύργου-Ολυμπίας»  σε  «Ιατρικός Σύλλογος Ηλείας»  κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 291/παράγραφος 2 του Νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5, τ΄Α, 17-01-2018),  βάσει……………..