Πρόσφατα με σχετικό νόμο δόθηκε το δικαίωμα σε μη ιατρούς  για διενέργεια δοκιμασιών   ταχείας ανίχνευσης του ιικού αντιγόνου SARS-CoV-2 (rapid test). Κρίνουμε το εν λόγω μέτρο εντελώς λανθασμένο δεδομένου ότι η διενέργεια της συγκεκριμένης εξέτασης συνιστά σαφώς ιατρική πράξη η οποία, ως εκ τούτου, πρέπει οπωσδήποτε να εκτελείται από ιατρό ή έστω υπό την επίβλεψη ιατρού……..