Ενημερώνουμε   τα μέλη μας  για την τροποποίηση  του ωραρίου  λειτουργίας των γραφείων  του Συλλόγου  για το μήνα Αύγουστο, το οποίο διαμορφώνεται ως  έχει παρακάτω:

    Ημερομηνίες                                            Ωράριο    λειτουργίας

  9 – 11  Αυγούστου                                        10: 30  έως  13:30

12 – 18   Αυγούστου                    Τα  γραφεία θα παραμείνουν κλειστά

19 – 27   Αυγούστου                                        10: 30  έως  13:30