Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηλείας, με δεδομένη την δυσκολία στελέχωσης με ιατρικό προσωπικό κρίσιμων τομέων του  Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας,  έχει θέσει, όπως είναι γνωστό  από τα τέλη του προηγουμένου έτους, το αίτημα ένταξης της Ηλείας στην κατηγορία των άγονων περιοχών ώστε να υπάρξουν κίνητρα για νέους ιατρούς οι οποίοι τελικά να στελεχώσουν τους τομείς αυτούς (π.χ. Παθολογική Κλινική. Μ.Ε.Θ., Αιμοδοσία). Η ένταξη αυτή θα μπορούσε να γίνει είτε με βάση το υπάρχον νομικό καθεστώς είτε, ακόμη καλύτερα, στα πλαίσια νέας νομοθετικής ρύθμισης σχετικής  με τις άγονες περιοχές την οποία υποτίθεται ότι θα έφερνε στην Βουλή ο Υπουργός Υγείας. Υπενθυμίζουμε την ανοιχτή επιστολή μας  επί του ζητήματος προς την τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας (31/5/2021)…………..