Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηλείας ήδη από τα τέλη του προηγούμενου έτους, όταν τα  προβλήματα στην λειτουργία κρίσιμων τμημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας έγιναν ακόμη περισσότερο εμφανή απ΄ ότι ήσαν πάντα, έχει υποστηρίξει την θέση ότι είναι αναγκαία η νομοθετική εξασφάλιση ισχυρών κινήτρων ώστε να στελεχωθεί το Γενικό Νοσοκομείο  Ηλείας με ιατρούς, ιδίως τα «πάσχοντα» τμήματά του (Παθολογική Κλινική, Μ.Ε.Θ.,  Αιμοδοσία). Επ΄ αυτού έχουν υπάρξει δημόσια και δεσμεύσεις από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αλλά χωρίς κάποιο αποτέλεσμα έως τώρα.

 Αντίθετα με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι αντί της λήψης μέτρων ενίσχυσης του Γ.Ν. Ηλείας επιλέγεται η περαιτέρω αποδυνάμωσή του με την πρόσφατη εντολή μετακίνησης  έμπειρης Χειρουργού του  Νοσοκομείου μας  στο Νοσοκομείο Κορίνθου!  Έτσι αντί να ενισχυθούν τα δυσλειτουργικά τμήματα του Νοσοκομείου αρχίζουν να διαλύονται και όσα κάπως λειτουργούν  ακόμη! Καλούμε την 6η Υ.ΠΕ. να ανακαλέσει άμεσα αυτή την ακατανόητη απόφαση……………