Ο νυν Υγειονομικός Χάρτης της Ηλείας χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη  τριών δευτεροβάθμιων Νοσηλευτικών Μονάδων (Πύργου, Αμαλιάδας, Κρεστένων), οκτώ Κέντρων Υγείας ( Πύργου, Κρεστένων, Ανδρίτσαινας, Αρχαίας Ολυμπίας, Ζαχάρως, Σιμόπουλου, Γαστούνης, Βάρδας) και πολυάριθμων Περιφερειακών Ιατρείων που υπάγονται σε αυτά. Θεωρητικά πρόκειται για ένα πυκνό  δίκτυο δημόσιων δομών υγείας το οποίο, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να είναι επαρκές για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού,   παρά ταύτα η ανεπαρκής στελέχωσή τους, η υποχρηματοδότηση  και η ανορθολογική κατανομή προσωπικού, ειδικοτήτων και πόρων,  οδηγεί σε σημαντικές δυσλειτουργίες με συνέπεια την μειωμένη ικανοποίηση, πρωτίστως των πολιτών, δευτερευόντως δε ακόμη και των λειτουργών της υγείας.

            Εκτιμώντας την κατάσταση καταθέτουμε τις κατωτέρω προτάσεις, οι οποίες ωστόσο δύναται να υλοποιηθούν μόνο εάν προηγουμένως υπάρξει η πολιτική απόφαση να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση:

  1. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

            Θεωρούμε ότι για να λυθεί  το πρόβλημα, στο βαθμό που τις αφορά,  θα πρέπει οι Νοσηλευτικές Μονάδες της Ηλείας, εκ των οποίων ουδεμία περισσεύει,  να αναλάβουν να  καλύψουν, συμπληρωματικά η μια προς την άλλη, διαφορετικές πλευρές των αναγκών της δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

Συγκεκριμένα προτείνουμε τα εξής:

Α) Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου: Η Ν.Μ. Πύργου αποτελεί την μεγαλύτερη Νοσηλευτική  Μονάδα της Ηλείας. Διαθέτει εκτός των άλλων τμημάτων και Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Μονάδα Εμφραγμάτων, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, Αξονικό Τομογράφο ενώ διαθέτει και χώρο για Μαγνητικό Τομογράφο για τον οποίο, εξ όσων γνωρίζουμε, έχει ληφθεί και έγκριση σκοπιμότητας. Ως εκ    τούτου κρίνουμε ότι αυτή επιβάλλεται να επιφορτιστεί με την περίθαλψη των περιστατικών οξείας νοσηλείας στην Ηλεία με την ανάπτυξη, στελέχωση και εξοπλισμό (π.χ. προσθήκη Μαγνητικού Τομογράφου) όλων των τμημάτων τα οποία απαιτείται να διαθέτει μια άρτια δευτεροβάθμια Νοσηλευτική Μονάδα. Η  εμπειρία έχει δείξει ότι η συγκέντρωση των δυνάμεων σε μια Νοσηλευτική Μονάδα αυξάνει την αποτελεσματικότητα στην διαχείριση των περιστατικών οξείας νοσηλείας και μειώνει τις διακομιδές προς τα τριτοβάθμια νοσοκομεία, για παράδειγμα έχουμε πληροφορηθεί ότι το 2019 κατά το οποίο η Ν.Μ. Πύργου εφημέρευε αποκλειστικά και καθημερινά για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας, οι διακομιδές προς τα νοσοκομεία της Πάτρας μειώθηκαν.   Είναι σημαντικό άλλωστε να τονισθεί ότι η  N.M. Πύργου λόγω της πανδημίας οδηγήθηκε στο να αναπτύξει το σύνολο της δυναμικότητάς της σε κλίνες (220), το οποίο συνιστά  θετικό δεδομένο που  αξίζει να διατηρηθεί και μετά την πανδημία.     

 Βεβαίως στην παρούσα φάση η Ν.Μ. Πύργου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης σε αρκετά τμήματά της, ιδίως στην Μ.Ε.Θ. με την απουσία εντατικολόγων, στην Αιμοδοσία και στην Παθολογική Κλινική. Ειδικά στην τελευταία η κατάσταση είναι εξαιρετικά δυσχερής καθώς πρακτικά απουσιάζουν μόνιμοι παθολόγοι και η λειτουργία της εξασφαλίζεται οριακά με αναγκαστικές μονοήμερες ή διήμερες  μετακινήσεις συναδέλφων από Αχαΐα και Αρκαδία. Σημαντικές ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό επίσης εμφανίζει και η Ψυχιατρική Κλινική όπως και το Ακτινολογικό Τμήμα.  Ως πρώτο επείγον μέτρο  άμεσης απόδοσης έχουμε ήδη προτείνει την ένταξη της Ηλείας στην κατηγορία των Άγονων περιοχών τύπου Α ώστε να υπάρξουν κίνητρα για να στελεχωθεί το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας με νέους ιατρούς. Οπωσδήποτε στην παροχή κινήτρων μπορεί να συμμετάσχει, εφόσον δύναται, και η τοπική αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, παρότι το ζήτημα δεν έχει άμεση σχέση με την συγκρότηση του Υγειονομικού Χάρτη της Ηλείας αλλά είναι πανελλαδικού χαρακτήρα, προτείνουμε να αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από μελλοντικές προκηρύξεις θέσεων σε νοσηλευτικές μονάδες μεγάλων αστικών κέντρων η κατοχή θέσης σε επαρχιακό νοσοκομείο κατά την ανακοίνωση της προκήρυξης και όχι απλώς κατά την υποβολή της αίτησης, ώστε τα δευτεροβάθμια νοσοκομεία της επαρχίας να μην στερούνται ιατρικό και λοιπό προσωπικό υπέρ των νοσοκομείων  του κέντρου.

            Επιπρόσθετα κρίνουμε αναγκαία την λειτουργία  αυτόνομου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών αφού προκηρυχθεί το σύνολο των θέσεων που προβλέπεται γι΄αυτό. Με τον τρόπο αυτό θα εκλείψει και η ανάγκη κάλυψης των εφημεριών στα Τ.Ε.Π. από Ιατρούς  Γενικής/Οικογενειακής  Ιατρικής των Κέντρων Υγείας οι οποίοι έτσι θα μπορούν απερίσπαστοι να αφοσιωθούν στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ενώ θα διευκολυνθεί και  η παρακολούθηση των νοσηλευομένων από τους εφημερεύοντες ιατρούς του ορόφου οι οποίοι δεν θα απασχολούνται πλέον στα ΤΕΠ……..