Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηλείας συστήνει στους πολίτες, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους και γενικότερα σε όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (π.χ. άτομα με καρδιολογικά προβλήματα), να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσο διάστημα διαρκεί το κύμα ψύχους, αποφεύγοντας τις άσκοπες μετακινήσεις σε εξωτερικούς χώρους  και όταν αυτές είναι αναγκαίες να γίνονται με την κατάλληλη ενδυμασία. Ιδανικά απαιτείται παραμονή σε εσωτερικούς επαρκώς θερμαινόμενος  χώρους, ωστόσο πρέπει να  αποφεύγονται εκείνες οι πηγές θέρμανσης οι οποίες εκλύουν μονοξείδιο του άνθρακα (μαγγάλια).