Πύργος     05-12-2022

               Α.Π.: 1146/2022

Με αφορμή την πρόσφατη ανακίνηση του ζητήματος  της παρουσίας των Σταθμών Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Mobile Phone Base Stations), κοινώς «κεραίες κινητής τηλεφωνίας», εντός του αστικού ιστού της πόλης του Πύργου, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηλείας επαναδιατυπώνει την πάγια θέση του ότι η  αρχή της προφύλαξης και η αρχή της συνετής αποφυγής επιβάλλουν την εγκατάσταση αυτών των σταθμών σε απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων από τα όρια των αστικών περιοχών, ιδανικά ακόμη και σε απόσταση μεγαλύτερη και των 500 μέτρων (Βλέπε Ειδική Έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη: ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ- Νοέμβριος 2003).

Την θέση αυτή έχει διατυπώσει με σαφήνεια ο Ιατρικός Σύλλογος κατά το πρόσφατο παρελθόν, ήδη από το 2015, απαντώντας σε αντίστοιχα αιτήματα πολιτών ενώ για το ζήτημα αυτό είχε διοργανώσει και επιστημονική  ημερίδα στην πόλη του Πύργου την 11η Ιουνίου του 2017. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό για την Έρευνα  επί του Καρκίνου  (International Agency for Research on Cancer), o οποίος υπάγεται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, από το 2011  η μη ιονίζουσα  υψηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία  έχει ταξινομηθεί ως καρκινογόνο τάξης ΙΙb, ή διαφορετικά ως «ενδεχομένως καρκινογόνο» (possibly carcinogenic), ήτοι   ως παράγοντας για τον οποίο υπάρχουν ασθενείς ενδείξεις ότι πιθανώς σχετίζεται με ορισμένες περιπτώσεις καρκίνου.

 Παρότι οι ενδείξεις είναι πράγματι ασθενείς και η περαιτέρω  έρευνα η οποία  έχει μεσολαβήσει από το 2011 δεν έχει έως τώρα τεκμηριώσει συσχέτιση μεταξύ του ανωτέρου είδους ακτινοβολίας και της καρκινογένεσης ή οποιασδήποτε άλλης νόσου, εντούτοις οι ανωτέρω αρχές (της προφύλαξης και της συνετής αποφυγής)- σύμφωνα με τις οποίες δικαιολογείται η λήψη μέτρων προστασίας από έναν ενδεχόμενο κίνδυνο, ακόμη και όταν η ύπαρξη αυτού δεν είναι βεβαία, αρκεί αυτός να μην μπορεί να αποκλεισθεί – επιβάλουν την απομάκρυνση των Σταθμών Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας από τον αστικό ιστό.

                                        Για το   Διοικητικό Συμβούλιο

                  Ο  Πρόεδρος                                             Ο Γενικός  Γραμματέας

        Χρήστος  Γιαννικούλης                              Λεωνίδας Λεοναρδόπουλος