Πύργος     08-12-2022

                                                                                                 Α.Π.: 1156/2022

Σε συνέχεια της  υπ΄ αριθμ. 1123/2022/23-11-2022  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηλείας  καλεί όσες   εταιρείες ταχυμεταφορών – COURIER  ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προς αυτόν  οικονομική πρόταση συνεργασίας η οποία θα αφορά την παραλαβή  από ιδιώτες ιατρούς μέλη του,   οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και  οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον Πύργο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης του Συλλόγου μας,    φάκελο με δικαιολογητικά προς  αποστολή  στην κεντρική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ  στην Αθήνα.  

Η προθεσμία  υποβολής προτάσεων συνεργασίας παρατείνεται  έως την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14:00  και αποστέλλονται στο   e-mail  ispo@otenet.gr  ή στη γραμματεία του Συλλόγου.

                               Για  το Δ.Σ.  του Ιατρικού Συλλόγου Ηλείας

      Ο  Πρόεδρος                                                          Ο  Γενικός  Γραμματέας

  Χρήστος Γιαννικούλης                                        Λεωνίδας Λεοναρδόπουλος