Πύργος  16-12-2022
                                                     Α.Π.:1172 /2022 
        ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ  
 ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΗ ΤΟΥ Π.Ι.Σ. 

  Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηλείας προσέρχεται στην Γ.Σ. του Π.Ι.Σ. με τις εξής θέσεις:

 1. Απαιτείται αύξηση των δημοσίων δαπανών για την Υγεία ώστε να ανέλθουν στον μέσο όρο της Ε.Ε. ως ποσοστό επί του ΑΕΠ.
 2. Απαιτείται σημαντική αύξηση των μισθών των ιατρών Ε.Σ.Υ. ώστε να ανέλθουν στα επίπεδα των  κρατών της Ε.Ε. με οργανωμένο δημόσιο σύστημα υγείας. Η αύξηση αυτή θα αποτρέψει την περαιτέρω φυγή ιατρών προς το εξωτερικό και θα αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για την επιστροφή άλλων.
 3. Απαιτείται παροχή περαιτέρω ειδικών κινήτρων (μισθολογικών, μοριοδότησης-επαγγελματικής εξέλιξης κ.λ.π.) για τις άγονες περιοχές. Σε καθεστώς άγονου επιβάλλεται να εντάσσονται και οι περιοχές εκείνες οι οποίες ακόμη και αν δεν μπορούν να καταταχθούν στις άγονες με βάση αυστηρά γεωγραφικά κριτήρια, ωστόσο υποφέρουν από υποστελέχωση  των δημοσίων δομών υγείας και λόγω επαναλαμβανόμενων άγονων προκηρύξεων θέσεων.
 4. Οι ιατροί ΕΣΥ επιβάλλεται να παραμείνουν πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ως εκ τούτου είναι αναγκαία η κατάργηση των άρθρων 7 και 10 του Νόμου 4999/2022 τα οποία υπονομεύουν τον δημόσιο χαρακτήρα του Ε.Σ.Υ.   Η παροχή υπηρεσιών από ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς στο Ε.Σ.Υ. πρέπει να επιφυλάσσεται ως έσχατο μέτρο, μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η μισθολογική αναβάθμιση και η παροχή αυξημένων κινήτρων όπως περιγράφονται στις ανωτέρω θέσεις  2) και 3) δεν αποδώσουν, οι οποίες ωστόσο, εάν τα  ανωτέρω εφαρμοστούν σωστά,  θα είναι ελάχιστες.
 5.  Επιβάλλεται κατάργηση του επαίσχυντου και άδικου μέτρου claw back  και rebate από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όπως και αναθεώρηση των λεγόμενων «ποιοτικών κριτηρίων»  ώστε κύριο κριτήριο ποιότητας να είναι η επιστημονική επάρκεια του ιατρού  και όχι τα τεχνικά χαρακτηριστικά μηχανημάτων. Απαιτείται θέσπιση ελεύθερης σύναψης συμβάσεων κατά πράξη και περίπτωση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατά προτίμηση μέσω συλλογικής σύμβασης με τον Π.Ι.Σ. στην οποία θα εντάσσεται όποιος ιατρός επιθυμεί, όπως και η θέσπιση ιατρικών  διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων με βάση αυστηρά επιστημονικά και όχι λογιστικά κριτήρια. Δικαίωμα συνταγογράφησης σε ανασφάλιστους πρέπει να έχουν όλοι οι  ιατροί, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όσον αφορά την ειδικότητά τους πάντα. Ιατρικές πράξεις πρέπει να εντέλλονται και να εκτελούνται μόνο από ιατρούς.
 6. Δεδομένου ότι το εισόδημα των μικρών ιδιωτικών ιατρείων συνιστά πρωτίστως εισόδημα από εργασία και όχι από κεφάλαιο, οι απασχολούμενοι ελευθεροεπαγγελματίες αρμόζει να αντιμετωπίζονται φορολογικά ως εργαζόμενοι και όχι ως επιχειρήσεις, συνεπώς επιβάλλεται και για αυτούς θέσπιση αφορολόγητου ορίου.