Υποβολή αιτήσεων από 09 Ιανουαρίου 2023 έως και 18 Ιανουαρίου 2023