Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναρξη συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη ιατρό ειδικότητας Ορθοπαιδικής για τακτικό ωράριο και διενέργεια εφημεριών με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για το Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από 12/03/2024 έως 15/03/2024

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία, κλάδου Ε.Σ.Υ. -Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας -Γ.Ν. Ηλείας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 15/03/2024 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 02/04/2024 ώρα 15:00

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία, κλάδου Ε.Σ.Υ. -Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου -Γ.Ν. Ηλείας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 15/03/2024 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 02/04/2024 ώρα 15:00

Δελτίο Τύπου συνδιάσκεψης για το Γενικό Νοσοκομείο Πύργου της 21ης -02-2024

Στις 21/02/2024 διεξήχθη συνδιάσκεψη στο  Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο, με πρωτοβουλία του Ιατρικού Συλλόγου Ηλείας, σχετικά με τις ελλείψεις σε προσωπικό, πρωτίστως ιατρι...

Ζητούνται Ιατροί Ακτινοδιαγνώστες και Ιατροί Άνευ Ειδικότητας από “ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.”

Διαγνωστικό Κέντρο «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.» Ζητούνται Ιατροί Ακτινοδιαγνώστες και Ιατροί Άνευ Ειδικότητας Το ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.» ...